مخزن دور مقیاس اندازه گیری مایع

کنترل و اندازه گیری سطح دماتجهیز

سطح سنجی یا بعبارت دیگر اندازه گیری ارتفاع سطح سیال ، بمنظور کنترل ارتفاع سطح وجلوگیری از سرریز شدن در مخازن و برخی از دستگاه های فرایندی صورت می

کنتور آب ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کنتور آب وسیله‌ای برای اندازه‌گیری مقدار آبی که از لوله عبور کرده یا به عبارت واحد متداول برای کنتور آب لیتر است در برخی موارد از متر مکعب نیز استفاده می‌شود ی باشد که مایع بتواند در آن به گردش در بیاید هستند و در داخل مخزن آن یک پروانه با چهار حجم مخزن مثلاً اگر حجم مخزن یک دهم لیتر است ݐس از ۱۰ دور چرخش درنمایشگر

ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺟﺘﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ

10 مارس 2008 ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺟﺘﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﻳـﮏ ﺗﮑﻨﻴـﮏ ﻫـﺪﺍﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺟﺘﻲ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ ﺑﺮﺩﻧـﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐ ﻲﻤ ﺟﺖ، ﻗﻄﺮ ﺗﺎﻧﮏ، ﻭﻳﺴﮑﻮﺯﻳﺘﻪ ﻣﺎﻳﻊ، ﻗﻄﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﺟﺖ ﺍﺯ ﮐﻒ ﺗﺎﻧﮏ

دریافت گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات

طول اين ناحیه بنا به سييرعت اولیه مايع يا زبری سييطح لوله می تواند كوتاه يا بلند توان واحد آن را ب ه دسييت اين مقدار در دمای20 درجه سلسیوس اندازه گیری شده است و برابر است با نیروی وارد بر صفحات تست با استفاده از مكانیزمی كه باالی مخزن قرار دارد اندازه عت دورانی محور توربین بر حسب دور بر دقیقه از روی نمايشگر

اندازه گیری سطح مایعات آپارات

26 ژانويه 2015 پوریا خانزاده اندازه گیری سطح مایعات اندازه گیری سطح مایعات پوریا خانزاده

سیستم مانیتورینگ و کنترل مخازن شرکت راه سبز چهلستون

امروزه اندازه گیری و دسترسی لحظه به لحظه به پارامترهای مختلف مواد درون مخازن از امکان اتصال به اینترنت و مانتیورینگ و کنترل وضعیت مخازن از راه دور امکان اندازه گیری و کنترل سطح و حجم مواد مختلف درون مخازن از قبیل مایعات شیمیایی، این سیستم شامل سه بخش اصلی ترانسمیترها، واحد کنترل و مانتیورینگ و نرم افزار است

حفاظت مخازن ذخیره گازهای مايع تحت فشار از bleve دادخر نشریه مهندسی

مرور حوادث گذشته مخازن گاز مايع تحت فشار، نشان می دهد که شديدترين و فاجعه آميزترين حادثه ای که در طی بازرسی دوره ای شامل دور کردن منابع اشتعال از مخزن ابر بخار حاصل در واحد صنعتی اندازه گيری های دوره ای ضخامت ديوار، بازرسی داخلی

Page 1 سال دهم شماره ۳ شماره پیاپی ۲۴ زمستان ۱۳۹۳ بررسی عملکرد

واژه های کلیدی مخازن کرایوژنیک، عایق بندی، نرخ تبخیر، هیدروژن مایع و اکسیژن مایع ۱ مقدمه هیدروژن مایع در که پودر را از پمپ خلأ دور نماید در شکل ۲ این مقیاس های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند انتقال حرارت به اندازه مخازن کوچک اهمیت

آيين‌ نامه‌ حفاظتي مواد خطرناك‌ و مواد قابل‌ اشتعال و مواد قابل‌ انفجار

واحد احياء مستقيم ماده‌ 16 مخازن‌ و انبارهايي‌ كه‌ در آن‌ مايعات‌ قابل‌ اشتعال‌ و انفجار وجود دارد بايد و انفجار مي‌شوند بايد در انبارهاي‌ مجزا و يا بطور مطمئن‌ دور از يكديگر انبار شوند از يكديگر قرار گيرند كه‌ مقام‌ فني صلاحيتدار با توجه‌ به نوع‌ و كيفيت‌ موادمنفجره‌ الف‌ به‌ اندازه‌ يك‌ متر از ساختمان‌ها در سطح‌ زمين‌ فاصله‌ داشته‌ باشد

اندازه گیری سطح مخازن ذخیره سازی با استفاده از امواج رادار

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴــﺮﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺳــﻴﺎﻻﺕِ ﻣﺎﻳﻌــﺎﺕ ﻭ ﻳــﺎ ﮔﺎﺯﻫﺎﻳــﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻳــﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥِ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳــﺎﺯﻱ، ﻣﺨــﺎﺯﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲِ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻲ،

اندازه گیری،ثبت و کنترل دبی

به کارگیري محاسبات و اندازه گیری شدت جریان دبی مایعات و گازها، کنترل دبی سیال مطابق دستورالعمل فرض کنید که مخزن سوخت خودرویی 45 لیتر گنجایش بنزین دارد شکل 1 به حجم معینی از سیال که از یک مقطع در واحد زمان عبور کند، دبی حجمی می گویند حجم محفظه دوار داخلی می تواند آزادانه به دور محور افقی خود بچرخد

کشش سطحی پارسوماش اویل صفحه اصلی

خواص سیالات مخزن 25 تیر 1397 اگر این سیالها مایع و گاز باشند، از ترم کشش سطحی برای توصیف نیروهای عملگر دو سیال امتزاج ناپذیر هوا یا گاز و آب یا نفت را در نظر بگیرید، یک مولکول مایع که از سطح تماس نسبتاً دور است با دیگر مولکول های به معنای دیگر می‌توان گفت کرنش مقیاس اندازه‌گیری تغییر شکل یک جسم بر

ارزیابی ریسک و مدل سازی پیامد ناشی از موج انفجار پدیده bleve مخزن

در ناحیه مخازن یک پاالیش گاه و ارزیابی ریسک پدیده توسعه بخارات مایع در حال جوش کنترلی جهت کاهش پیامد و BLEVE کنترلی جهت پیش گیری از ایجاد پدیده 1 کارشناس ارشد مدیریت HSE، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، مناسب، کنترلر خودکار از راه دور کمپرسور، ظروف تحت فشار، نصب تجهیزات، اندازه گیری

جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده پسماند نفت از مخزن بهره

اندازهگیری هیدروکربنهای کلی نفت با روش Soxhlet extraction نشان داد که دو جدایه نمونه گیری از پسماند نفتی که در کف مخزن ذخیره نفت واحد بهره برداری شماره 9 منطقه 7 روز در شیکر انکوباتور با دمای 2±28 درجه سانتی گراد و دور rpm 180 گرماگذاری شدند پس از این مدت 100 میکرولیتر از محیط کشت مایع به محیط کشت پایه معدنی

شرکت آب منطقه ای اردبیل اثر ابعاد مخازن هوای تحت فشار در مهار

خسروجردی دکتری تاسیسات آبی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات همچنین درصورت تشکیل فشار منفی Down surge کمتر از فشار بخار مایع که باعث 3 تغییر ناگهانی دور پمپ بررسی مقایسه هد سیستم خط لوله در نمودار شکل 5 1 نشان می دهد که نسبت تغییرات مقادیر هد اندازه‌گیری شده از مدل فیزیکی به

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﺻﻄﻼﺣﺎت دوم ﺑﺨﺶ

ﺳﻴﺎﻻتِ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎزن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎز، ﻧﻔﺖ و آب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻛﻮﭼﻚِ درون ﺳـﻨﮕﻬﺎ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻨﺎﻓـﺬ ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﻪ ﻣﺨﺰن اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ ﺑﺘـﻮان آن ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ را ﻳـﻚ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار از ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ دﺳﺘﮕﺎه رِد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻓـﺸﺎر ﺑﺨـﺎر رِد ﻛـﻪ در F˚ 100 اﻧﺪازه دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻣﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻮا و ﺑﻨﺰﻳﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ورود ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر 300

بورت

مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه به سه حالت ،گاز، مایع و جامد می باشند نشد مثلاً افزایش زیادی دما یا خروج گاز و غیره اندازة آن با احتیاط و به صورت تدریجی افزایش یابد از آنجا که در یک ظرف واکنش ، مساحت سطح در واحد حجم با افزایش حجم کاهش می به سوي منبع افروزش دور از منبع مايع كشانيده شوند و پس از آتش گرفتن به سوي تمام

اندازه گيری جريان مايعات

واحد آن GPM CFM CMS Liter Min اهميت دقت اندازه گيری و مسائل اقتصادی تعداد دور پروانه در واحد زمان دبی مشخص می شود دقت حدود 1 درصد مناسب مايعات تميز و لزج

اندازه گیری، ثبت و کنترل ارتفاع سطح

اندازه گیري ارتفاع سطح مایع و جامد یکي از مهم ترین اندازه گیري ها در صنایع شیمیایی مي باشد اندازه گیری با اندازه گیری ارتفاع سطح مواد در مخازن و برخی از دستگاه های فرایندی، عالوه بر اطالع از وجود مواد در ارتفاع خاص، کنترل پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود به صورت خودکار از راه دور قابل کنترل هستند

ارتفاع سنج ایران مدار شرکت کارون خوزستان

جهت اندازه گیری سطح مخازن ، عمق آب درون چاه ها و مخازن پشت سدها انتقال اطلاعات مربوطه به فواصل دور از طریق GSM یا تله متری اعلام خبر ارتفاع سنج Lit 25 ، ارتفاع سطح مایع را نمایش داده و کنترل می کند لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصولات ایران مدار با واحد مهندسی فروش شرکت کارون خوزستان تماس حاصل فرمایید

شرح روش های مختلف اندازه گیری mirhat

این امر مستلزم قرائت اندازه گیری با کمک تنها یک کولیس که در آن مقیاس و نتایج صحیح شمارش اگر لوله دور باشد، باید از فرمول محدوده دایره گرفته شود S π R2 برای تعیین حجم مخزن گسترش، آن را با مقدار مایع قبل از اندازه گیری پر شده است

مقالات گروه واحدهای اندازه گیری آب صفحه 1 دستگاه تصفیه آب بهاب

شما آب را درون یک محفظه بالاتر می ریزید و این آب به یک مخزن پایین تر فیلتر می شود اشباع بافت در مقیاس محیطی را می توان با استفاده NIRS اندازه گیری کرد مایعی که از یک کانال سنسور عبور می‌کند یک دور سیم پیچی مبدل را تشکیل می‌دهد

آیین‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌، ذخیره‌ سازی‌ و توزیع‌ گاز مایع‌ پیام ایمنی

2 در مخازن‌ حمل‌ گاز مایع‌ تمام‌ منافذ بجز آنهایی‌ كه‌ مربوط‌ به‌ وسایل‌ اندازه‌گیری‌ سطح‌ و محل‌ یكطرفه‌ محافظت‌ گردد و یا مجهز به‌ شیری‌ گردد كه‌ بتوان‌ آن‌ را از دور كنترل‌ نمود برای‌ شروع‌ به‌ خروج‌ گاز و مقدار گاز با هوای‌ خروجی‌ باید بر حسب‌ واحد حجم‌ در دقیقه‌ در

e pr 360 استانداردهاي نفت وگاز

60 88810459 و 66153055 دور ﻧﮕﺎر 88810457 021 Standardsnioc واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺨﺎزن quot API 2510 8th Ed دﻣﺎ در ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، ﺑﺨﺶ اول اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺨﺰن اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ

ماشین های لباسشویی i DOS Bosch Home

اتوی مخزن دار middot ژنراتورهای بخار کامپکت middot اتوهای بخار middot میزهای اتو چگونه مایعات شوینده را به بهترین نحو اندازه گیری کنیم؟ ماشین های لباسشویی جدید بوش با سیستم اتوماتیک i DOS مقدار دقیق مواد شوینده را با مقیاس میلی متری برای شما تنظیم می کند و سرعت چرخش 1،600 دور در دقیقه 1 400 دور در دقیقه 1 400 دور در دقیقه

بررسی و مدل سازی اثرات ناشی از آتش سوزی مخزن ذخیره میعانات گازی در

ناشي از آت سوزي مخزن ميعانات گازي را مدل سازي و بررسي نموده و سطوح اضاطرار را بار اسااع تعااريک مركاز ايمناي كارشناع ارشد مهندسي محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات، اهواز، ايران صور وقوع چنین رویدادی افراد را از محدوده خطار دور کارده و اندازه مخزن افزایش یابد فشار بخار مایع ذخیره شاده شکل 5 تشعشات 4

محاسبه حجم مخزن

محاسبه حجم مایع در ظرفیت های منبع هوایی خدمات آنلاین رایگان

Mag 131dd

ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻯ 7ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ 63 ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺳــﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺨــﺰﻥ ﺍﺯ ﺩﻗﺖ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﺳــﺎﺣﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴــﺮﻱ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ﺩﻣﺎﻯ ﺳــﻴﺎﻝ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎﻱ ﺍﻻﺳﺘﻮﻣﺮﻳ I

ﻭﺍﺣﺪ ،1 ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 14719444641 ﺗﻠﻔﻦ 02144023957 02144023954 ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﭼﺴﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻳﻊ ﻋﺎﻳﻖ ISIDEM ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻧﻮﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻋـﺎﻳﻖ ﺭﻭﻟـﻲ ﺭﺍ ﻧﻴـﺰ ﭼﺴـﺐ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﻋـﺎﻳﻖ ﺭﻭﻟـﻲ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻣﺨـﺰﻥ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴـﺰ

اخبار معرفی آزمایشگاه فلوی مایعات و گازها شرکت افراح

انواع وسائل اندازه گیری جریان از قبیل دستگاه های ثبت سرعت ، دبی و حجم کل عبوری گازها ، مایعات و کلیه سیالات خاص به روش حجم سنجی ، جرم سنجی و التراسونیک

ترانسمیتر سطح رادار برای مایعات فرابین سنجش ابزار ایرانیان

این ترانسمیتر با دقت اندازه گیری ۰٫۵ ± میلی متر به همراه گواهی و تاییدیه های مربوطه باید امواج رادار از اشیا داخل مخزن،لوله‌ها و اگروز‌ها دور باشند و برخورد نداشته باشد

۱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ دانشگاه صنعتی همدان

ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ❑ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺰﺭﮒ – ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺨﺰﻥ ﻓﻠﺶ ❑ ﻧﮑﺎﺕ – ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺎﻳﻊ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺨﺰﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ – ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ

آیین‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌، و توزیع‌ گاز مایع‌ خاطرات یک آتش نشان

2 در مخازن‌ حمل‌ گاز مایع‌ تمام‌ منافذ بجز آنهایی‌ که‌ مربوط‌ به‌ وسایل‌ اندازه‌گیری‌ سطح‌ و یکطرفه‌ محافظت‌ گردد و یا مجهز به‌ شیری‌ گردد که‌ بتوان‌ آن‌ را از دور کنترل‌ نمود شده‌ برای‌ شروع‌ به‌ خروج‌ گاز و مقدار گاز با هوای‌ خروجی‌ باید بر حسب‌ واحد حجم‌ در دقیقه‌

مطالعه آزمایشگاهی اثر اسلاشینگ بر حرکات یک کشتی حمل مایعات در

11 مارس 2015 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﺳﻼﺷﯿﻨﮓ ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﺗﻌﺒﯿـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑـﯽ روي ﯾـﮏ ﻣﻘﻄﻊ دو ﺑﻌﺪي از ﻣﺨﺰن ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿـﺎس 1 0 دور ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺴﺒﯽ دارد

انواع کالیبراتور و سنسورهای مرجع آزمایشگاه فلوی مایعات شرکت افراح

معرفی آزمایشگاه گشتاور و دور سنجی آزمایشگاه فلو مایعات و گازهای شرکت از سال 1383 فعالیت خود را آغاز و آماده ارائه خدمات زیر به و بازرسی و کالیبراسیون مخازن و میتر های LPG و همچنین کالیبراسیون تر مخازن ذخیره مایعات انواع وسائل اندازه گیری جریان از قبیل دستگاه های ثبت سرعت ، دبی و حجم کل عبوری مایعات و بخشی از

مجاری عرضه سوخت مایع

مجاري عرضه سوخت مايع پس از انجام كنترل عملياتي و اطالع از ميزان فرآورده موجود در مخزن نفتكش متصدي تخليه بايستي گنجايش مخزن يا مخازن ذخيره جايگاه را اندازه گيري نموده و از مطابقت ميزان دور پروانه بهره برداري ممنوع اورت انبارهائي كه در آن مواد قابل اشتعال به مقياس زياد انبار شده مانند نجاري، چوب بري، انبارهاي كاه، كاغذ،

خواندن توصیه می شود