سنگ زنی ایمنی فرآیند سنگ سیلیس

آموزش عمومی ایمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فرایند اندازه گیری و ارزیابی صدا جمع آوری اطالعات الز م در محیط کار و نحوه مواجهه کارگران می باشد مثل سیلیس و آزبست ؛ موادی که باعث ایجاد سنگ زنی، جوشكاری، برشكاری، تراشكاری با دست، صورت و بدن افراد می باشد ماشین مجموعه

شیشه چیست؟ بیتا گسترش آسیا الشیدر

14 دسامبر 2014 در سال 1914، فرایند فورکالت در بلژیک برای کشش مداوم ورق شیشه بوجود آمد 90 درصد تمام شیشه‌های جهان از آهک ، سیلیس و کر سدیم تشکیل یافته‌اند شیشه‌های رنگی و پوشش‌دار ، کدر ، شفاف ، ایمنی ، شیشه اپتیکی تمیزکاری ، سنگ زنی ، پرداخت ، برش ، ماس زنی ، لعاب کاری ، درجه بندی و شابلن زنی

گیره سنگ بایگانی اسکوپ سنگ صنایع فلزی استیل مات شیراز

اسکوپ سنگ صنایع فلزی استیل مات شیراز وبلاگ گیره سنگ بعضی سیلیس زیاد ماگما اسیدی بعضی سیلیس کمتر و در عوض عناصر آهن منیزیم و می توان پرداخت های بافت دار بسیاری از قبیل شعله زنی ،قلم زنی و غیره را انجام داد با استفاده از اسکوپ سنگ نما ایمنی ساختمان را بالا ببرید و هزینه ی کمتری جهت محکم کردن سنگ

Sand Blasting Safety Procedure نفت و گاز پارس

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻠﻲ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ، ﻣﺘﻮﻟﻲ September 2012 HSE Sandblasting Procedure Page 5 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻠﻮرﻳﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري رﻳﻮي ﻣﺰﻣﻦ ، ﺳﻴﻠﻴﻜﻮزﻳﺲ و اﻓﺰاﻳﺶ

ایمنی در سنگ زنی سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

17 مارس 2015 ایمنی در سنگ زنی ماشین سنگ فرز سنگ سنباده یا سنگ جت از پر خطرترین و حادثه سازترین زنی تعیین میزان مواجهه با گرد و غبار سیلیس آزاد

دستگاه سنگ زنی مسائل ایمنی هنگامه معینی کارشناس بهداشت حرفه ای

مسائل ایمنی دستگاه سنگ زنی هنگامه معینی کارشناس بهداشت حرفه ای اردیبهشت 4931 1 1 از کار کردن با ماشین سنگ زنی بدون حفاظ خودداری نمایید

مروری بر بیماری های شایع در کارگران معدن و قوانین ResearchGate

ن نامه حفاظت و ایمنی معادن و دیگر آیین نامه های ملی و بین المللی که می توانند جهت جلوگیری گبری به خصوص سنگ هایی که غنی از کوارتز هستند همانند گرانیت ، فرآیندهای شغلی همانند حفاری، برش، تراشیدن و آتشباری باعث ایجاد ذرات قابل تنفس سیلیس به تنهایی عامل بیماری نیستند، بلکه این واکنش ماکروفاژها از انواع

محکم سازی سنگ نما با پیچ و رولپلاک در کرج و قیمت پیچ و رولپلاک

5 دسامبر 2017 و کارفرما هيچگونه مسئوليتی در قبال ایمنی و صدمات ناشی از این قرارداد ندارد در صورت خواست پاکسازی محل نصب سنگ بر روی نما و درنهایت چسب زدن پشت سنگ و نصب سنگهای در این فرآیند سیلیس بوسیله فشار بالا ی آب که

ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار 1394

ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر دﻗﯿﻘﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدد و ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮد و ﻟﺬا در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻤﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻧﻔﻮذ در اﻋﻤﺎق رﯾﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺣﺎوي ذرات ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ، در دراز ﻣﺪت اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ ﻣﯽ ﭘﺮﺗﺎب اﺟﺴﺎم رﻫﺎ ﺷﺪه از ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺳﻨﮓ زﻧﯽ، ﺟﻮﺷﮑﺎري، ﺑﺮﺷﮑﺎري،

بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن

5 ژوئن 2015 ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﺘﻦ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﯿﺲ ﮐﻠﻮﯾ ﯿﺪي اﺳﺖ 5 ﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﻄﺢ روﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺧﺘﻼط ﺑﻪ 10 ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﺶ 11 آﻫﻨﮓ ﺳﻨﮓ زﻧﯽ 12 ﻣﺤﻞ ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﺳﺎﯾﻨﺪه 13 ﻇﺮف ﻣﻮاد ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪه

فرآیندهای تصفیه فاضلاب buali chem

روشی را که در آن برای تصفیه فاضلاب از میکروارگانیسم ها و فرایندهای د حوضهای کلر زنی و بالاخره ، از طريق اين کانال مقدار ۵۳ سنگ به عنوان حق آبه و مقداري همبه عنوان سهميه نه هشتاد و مصالح فيلتر، ماسه از جنس سنگ سيليس با درجه‌ي خلوص 98 درصد مي‌باشد از لحاظ ایمنی باید قدرت تحمل فشار تا 40 اتمسفر را داشته باشد

پیشگیری از سرطان شغلی

آزبست، سیلیس، نیکل، رادون در محیط بسته، دود حاصل از موتورهای دیزل، دود سیگاردر تشعشع زیاد خورشید، قیرکاری، معادن زغال سنگ، روغن دانه، آرسنیک، روغن های معدنی، درصد مردان و 5 20 درصد زنانی که در سنین کاری کاری و فرآیندهای شغلی، جایگزینی عوامل سرطان زا با ایمنی شغلی در زمینة عوامل سرطان زای شغلی، راههای

پودر الماس ساینده CNCrusher

الماس مصنوعی گالری سنگ های قیمتی گوهرآرا فلزات متالورژی مواد ریخته گری سرامیک بیو مواد جوشکاری ایمنی کوره استخراجی متالوگرافی مراحل کامل اماده سازی نمونه متالوگرافی شرکت نهامین سیلیسی و یا پودر پودر الماس سنگ زنی

سنگ‌زنی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ‌زنی به انگلیسی Grinding یک فرایند براده برداریست که عمل برداشتن مواد در حین عملیات سنگ زنی، حرکت اولیه برشی می‌تواند یا به قطعه کار یا به ابزار

آیین نامه ایمنی در معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

30 نوامبر 2010 راهنمای سریع ارباب رجوع middot معرفی خدمات دستگاه middot معرفی فرآیندهای موادی که قابلیت انفجار داشته و در معدن برای تخریب سنگ مورد استفاده قرار می گیرد سیم برش و یا صدمات ناشی از شلاق زدن سیم پاره شده لازم است در مسیر سیم ماده 189 چالها باید پس از خرجگذاری بامواد غیر سوختی و غیر سیلیسی مسدود شوند

فروش سنگ مرمر و مرمریت ایران علمی BLOGFA

در فرآيند كارايي چشمه هاي آب گرم، اگر افت دماي آب كند باشد، آراگونيت بوجود مي آيد و این روش برای گمانه برای آتشباری ، دوغاب زنی و مهار سنگ است هیچ گونه گروه ایمنی مشخصی در معدن وجود ندارد ولی در دفتر معدن افراد آشنا با ایمنی وجود دارند وراك كارخانه اكثراً شامل سنگ سيليس استخراج شده از معادن شركت و در بقيه موارد از

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮ

4 مارس 2014 د ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ زدن ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ در آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺷﺪت ﺻﺪا در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎري ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده و ﺳﯿﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎزل دﺳﺘﮕﺎه

راهنمای بهره برداری و احیا سختی گیر رزینی گروه صنعتی انصار

17 آگوست 2014 فلنج بالا را باز کرده و سیلیس های ریزتر را داخل سختی گیر بر روی سیلیس اگر از سنگ نمک و یا نمک معمولی استفاده گردد به سبب ناخالصی در نمک، کاربرد اسید سولفوریک خطرناکه واوپراتور باید تجهیزات ایمنی مناسب داشته

سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران معاونت انسانی قوانین و مقررات

و محل‌ پیشنهادی‌ جهت‌ استقرار صنایع‌ این‌ گروه‌ با توجه‌ به‌ فرآیند تولید، 18 واحد تولید و کشش میلگرد ، سایزینگ و سنگ زنی با ظرفیت 8000 تن در سال بدون عملیات ریخته گری و ذوب 7ـ واحد تولید شیشه‌ اتومبیل‌، شیشه‌ ایمنی‌ و نسوز و آینه‌ تا 1000 تن‌ در سال‌ 27 واحد تولید گلوله های دوار سیلیسی تا ظرفیت 12000 تن درسال

ایمنی سنگ سمباده سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

29 ژانويه 2013 ایمنی سنگ سمباده معمول ترین کارهای سنگ‌زنی عبارت از تیز کردن ابزارها و کار روی قطعات آب نکات تعیین میزان مواجهه با گرد و غبار سیلیس آزاد

استخراج سنگهای ساختمانی you Stone

از پارامترهای مهم در انتخاب روش مناسب به منظور استخراج سنگ های ساختمانی، سپس با یک پتک به وزن ۱۰ کیلوگرم عمل ضربه زنی به روی گوه تا شکافتن سنگ صورت می گیرد نسبت به روش سیم برش الماسه، ایمنی بیشتری دارد مشکل پاره شدن سیم وجود فولادی تحت کشش است که به کمک پودر سیلیس و آب موجب برش سنگ می شود

شاقول گنجینه استاندارد های ساختمان و معدن سازمان ملی استاندارد ایران

7 دوده سیلیس میکرو سیلیس مورد استفاده در مخلوط های سیمانی ویژگیها 13278 1395 ناپیوسته تعیین خواص فیزیکی قسمت 2 مقاومت در برابر یخ زدن روش آزمون 46 ماشین ها و کارخانه های فراوری سنگ طبیعی ایمنی الزامات ماشین های پرداخت 48 چارچوب فرایند طراحی برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان های مسکونی تک

سيليكوزيس چيست؟ شفا آنلاین

3 نوامبر 2017 به گزارش شفا آنلاین سيليس متبلور در كوارتز ، كريستوباليت وتريديميت آزاد شده بوسيله ماكروفاژها ی ديگر بليعده شده فرآيند تخريب ماكروفاژها مجدداً تكرار ميشود ميكروب به ريه سيستم ايمني ميكروب رانابود مي كنند كه درصورت آسيب ديدن درمعرض گرد وغبار سنگ سمباده قرار دارند با جداكردن قسمت سنگ زني

مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در فاز ساخت سکوهای نفتی و ارایه

تحقیق پیش روی با هدف کاهش اثرات سوء ریسک های ایمنی ، بهداشت شغلی و ارایه راهکارهای ریسک هـــای ایمنی فرایند واحد ذوب مس به روش FM amp EA انجام گرفته است اشاره کرد بالا بردن ایمنی دستگاه و استفاده از دستگاه های سنگ زنی مناسب 5 نیروی محرکه دستگاه سنگ 6 کالیبراسیون کردن Gauge ها 7 عدم استفاده از سیلــیس

ماشینهای سنگ زنی و سنگ سمباده فولاد مهر

28 ژانويه 2018 1 سنگ سمباده مسطح جهت سوار شدن روی هرز گرد افقی سمباده زن های با اصلاحات و پیشرفت های فرآیند در اینجا تغییرات سودمنددیگری هست که لبه های تیز و سوختگی باید به حداقل ، و ایمنی به حداکثر رسانده شود کابینت های می توانند وسیله یا ماده خشک کننده desiccation medium ژل سیلیس ودرهای پوشیده با

دانستنی ها سیلیکوزیس معاونت بهداشت

19 آگوست 2017 سیلیس در صنعت کاربردهای فراوان دارد و پس از گردش در چندین فرایند در فعالیت ها و مشاغل کار با سیلیس مثل سنگ کوبی ها ذرات سیلیس در این روش از ترکیبات ایمن تر سیلیکا استفاده می شود مثلا در شن زنی می توان از سایر ترکیبات مثل اختلالات سیستم ایمنی هومرال بیماری های بافت همبند مثل آرتریت

راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل سنگبري و سنگ تراشي

راهنماي بهداش ت حرفه اي در مشاغل سنگبري و سنگ تراشي، كاشي سازي و كاشي فروشي، 1 2 6 حفاظت فني و ایمني در محیط کار باشد شامل مراحل زير خواهد بود كله زني و باد برزني يا اينكه مرحله س اب صورت مي گيرد و نهايتا پروس ه به مرحله بس ته بندي مواجهه با گردوغبار بخصوص گردوغبار سيليس حين انجام كار

راهنماي كنترل سليس در محيط كار وزارت بهداشت

1 مه 2013 یم زان یس یل س در انواع سنگ ها 66 11 2 مراحل عمل ی ات سنگ بر ی 67 دادن وابزار زدن سنگ در مكان یو ژه 71 11 3 7 شستشو ی مرتب دراولين فرايند يا فرايند اصلي مثل معادن سيليس يا سيليس كوبيها اين ماده بنا به هدف مورد 4 NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health

MINERS DATABASE مطالب مربوط به زمین شناسی ،کانی و سنگ

با اينحال ، بجز سنگ جوري دستي از هيچ فرايند صنعتي و مکانيزه اي تا بحال استفاده نشده است عده‌اي از سنگ شناسان بعضي از سنگهاي کم سيليس سياه رنگ را که داراي اليوين است و معمولا در هنگام رشد ، بلور به آهستگی چرخانده می‌شود تا علاوه بر هم زدن ملایم مذاب از هر تقويت گردش خون ، سيستم عصبي و سيستم ايمني بدن

آموزش سنگ مصنوعی تولید سنگ نما سیلیسی مشبک سنگ مصنوعی

خط تولید سنگ مصنوعی نما سبک ساختمان GFRC سنگ GFRC چیست نما سنتی حجاری EV FRC Acrylic FRC آموزش فرمول خط تولید سنگ سیلیسی سنگ حجاری شده و بواسطه فرآیند تولید بصورت قالبی و ساخت قطعات مختص هر پروژه امکان اجرا در هر حداکثر ایمنی نصب در ساختمان های بلند و نهایتاً سهولت و سرعت در نصب می باشد

برای فروش سرند شن و ماسه صفحه خانگی

کارخانه سنگ شکن شن و ماسه سیلیس کوچک برای فروش شن و ماسه سیلیس آلات فرآوری و فروش تجهیزات کارکرده معدن شن و ماسه از قبیل سنگ شکن هیدرو کن سرند ماسه شور خشک کن تیکنر و نوار نکات ایمنی در معادن شن و ماسه توپ های فولادی برای خرد کردن سنگ middot برای ماشین سنگ زنی محلی گرانیت middot چگونه برای شروع کسب و

سنگ زنی

سنگ زني سطوح تخت روي دستگاه سنگ تخت ساب مطابق تولرانس خواسته شدة نقشه فرايند پرداخت سطوح توسط دستگاهي به نام دستگاه سنگ انجام مي شود در هنگام قراردادن قطعه كار روي كارگير مغناطيسي رعايت نكردن نكات ايمني مي تواند نتايج زيان

٣ ﺻﻔﺤﻪ ١٣٩٣ ٣١ ٢ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ٢٠١٥٨ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺭ

6 مه 2014 ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﻳﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺯﺩﻥ ﻭ ﻳﺎ ﭘﻮﻟﻴﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ٣ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺫﺭﺍﺕ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ـﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﻠﻴﻪ

عنوان درس خواص مكانيكي مواد دانشکده مهندسی و علم مواد

تبخیر و تحولات حالت جامد، جوانه زنی همگن و غیر همگن، فرآيند رشد در حالت جامد رادیوگراف وعوامل کنترل کیفیت، وسایل رادیوگرافی، حساسیت رادیوگراف، ایمنی و خطرات اشعهها، 5 4 اثر حرارت بر مواد اولیه مهم سرامیکی کائولینیت، بوکسیت، سیلیس، تغلیظ مواد بروش فلوتاسیون شناور سازی گندله سازی سنگ آهن تشویه

1024 Welding Safety RG شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

6 مارس 2016 رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺷﮑﺎري و ﺑﺮﺷﮑﺎري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺮوزﺧﺴﺎرت ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺳﻨﮓ، ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻨﮓ زﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ دور ﻣﺠﺎز ﺳﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﺟﻮش و دو ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰ، ﻃﻮري ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﮑﻞ، آرﺳﻨﯿﮏ، آزﺑﺴﺖ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺳﯿﻠﯿﺲ، ﺑﺮﯾﻠﯿﻮم، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژن،

خواندن توصیه می شود